چرا باید ممبر تلگرام بخریم؟
پاسخ
 این سوال که چرا باید برای کانال یاگروه خود ممبر بخریم بسیار واضح و آشکار است . اکثر افرادی که اقدام به ایجادکانال تلگرام می کنند قصد ایجاد یک کسب و کار اینترنتی را دارند، اماچگونه می توانیم از تلگرام و کانال خود درآمد داشته باشیم؟ پیش نیاز پاسخ به این سوال این است که چقدر ممبر با عضو داریم. معمولاً در ابتدایراه ،افزایش ممبر تلگرام کاری بسیار سخت و زمان گیر خواهد بود و تا زمانی که تعداد بالایی ممبر نداشته باشید نباید انتظار رشد و درآمد از کانال یاگروه خود را داشته باشید.

کانال های به اصطلاح صفر کیلومتر (کانال هایی با تعداد ممبر کمتر از 3000) خیلی سخترشد و ممبر خواهند گرفت زیرا تجربه نشان داده است که کاربران بیشتر تمایل دارند عضو کانال هایی شوند که ممبر و عضو بالایی داشته باشد چون تعداد ممبر بالا نشان دهنده اعتبار کانالمی باشد. در نتیجه بهترین کار برای جهش و رشدکانال و خارج شدن از گروه صفر کیلومتر ها خرید ممبر می باشد.

برای خرید ممبر تلگرام می توانید به راحتی عبارت افزایش ممبر تلگرام را در گوگل جستجوکنید و سپس یک شرکت تبلیغاتی معتبر را انتخاب و کار را به آنها بسپارید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجهکنید این است که می خواهید ممبر واقعی داشته باشید یا مجازی. تفاوت ممبر واقعی و مجازی در ایناست که ممبر های واقعی در کانال فعال خواهند بود ولی ممبر مجازی فقط یک عدد در کنار عنوان کانال شما می باشد، هر چند ممبر مجازی هم بهتر از ممبر نداشتن یا تعداد کم ممبر می باشد.

بهتر است قبل از خرید ممبر تلگرام به این سوال پاسخ دهیم که شرکت های تبلیغاتی فعال در این حوزه چگونه و از چه روش هایی برای افزایش ممبر تلگرام بهره می گیرند؟ در زیر به معرفی انواع روش های افزایش ممبر تلگرام که توسط شرکت های تبلیغاتی معتبر انجام می شودمی پردازیم.

افزایش ممبر تلگرام به روش اد اجباری
اد اجباری روشی برای اضافه کردنکاربر در کانال هاست ،که به واسطه برخی از تلگرام های غیر رسمی انجام می شود. با توجه به پیشرفت هرچه بیشتر تلگرام و فراگیر شدن استفاده از آن در ایران ، تلگرام های غیر رسمی بسیاری وارد عرصه رقابت شده اند. این تلگرام های غیر رسمی قابلیت های بسیاری به تلگرام اصلی اضافه می کنند .اکثر این اپلیکیشن ها امکان اد اجباری را شاملمی شوند تا بتوانند کاربرانخود را در کانال هایی که می خواهند ، عضو کنند. بعبارتی کاربربدون اطلاع عضو کانالمی شود.

افزایش ممبر تلگرام به روش پاپ
در این روش افزایش ممبر تلگرام، با استفاده از ارسال پوش نوتیفیکیشن پیامی به کاربران ارسال می شود و افرادتنها چیزی که می بینند اسم کانال شما خواهد بود و درصورتی که کانال شما برایشان جذاب باشد یا نیازی به آن داشته باشند، عضو کانال شما خواهند شد. بنابراین درصورتی که نام کانال شما کلیت و مفهوم کانال شما رابیان میکند، این سرویس میتواند به شما کمک کند.

افزایش ممبر تلگرام به روش دیالوگی
در اینروش هم مشابه افزایش ممبر تلگرام به روش پاپ ،از ارسال پوش نوتیفیکیشن استفاده می شود با این تفاوت که پیام ارسالی، حاوی عکس و متن تبلیغاتی شما مانند یک نراکت الکترونیکی یا بنر به کاربران ارسال می شودافرادی که تبلیغات را دریافت می کنند از وجود کانال شما با خبرمی شوند و درصورتی که کانال شما برایشان جذاب باشد یا نیازی به آن داشته باشند، انتخاب میکنند که به عضویت کانال شما در آیند. 

افزایش ممبر تلگرام به روش API
تلگرام را شاید بتوان پیشرفته ترین پیام رسان دانست. به این دلیل که امکان توسعۀ آن را به همۀ برنامه نویسان داده است تنهاراه ارتباطی بین تلگرام و دیگر برنامه ها و نرم افزارهای رایانه ای، API است . API یک رابط بین یک برنامۀ کاربردی با یک نرم افزار دیگر است . معمولاً به وسیلۀ API کارهایی را می‌توان انجام داد که برنامه نویس می خواهد.

به عنوان مثال سامانه هایی که برای کانال شما بازدید کنندۀ مجازی و غیرواقعی استفاده می کنند، عمدتاً از همین API استفاده می کنند تا اعضای کانال شما را بیشتر از مقدار واقعی نشان دهند. همان طور حتی می توانند تعداد بازدید از هر نوشته را هم بیش از تعداد واقعی نمایش دهند. به اینروش افزایش ممبر، افزایش ممبر تلگرام به روش API یا مجازی گفته می شود.